Rekrutacja do nowego projektu!

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I POMOCY RODZINIE

„RÓWNE SZANSE”

ROZPOCZYNA REKRUTACJE BENEFICJENTÓW DO PROJEKTU
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

pn. :”Aktywizacja biernych zawodowo pow. 29 roku życia zamieszkujących powiat aleksandrowski i Miasto Aleksandrów Kujawski”.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, oraz zdolności do zatrudnienia 30 os. Biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia  poprzez :

  1. Opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, poradnictwo zawodowe i poradnictwo psychologa dla 30 os.
  2. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy dla 30 os.
  3. Realizację kursów zawodowych dotyczących nabywania kwalifikacji/kompetencji zawodowych dla 16 os. (w tym 10 os. Szkolenia indywidualne, oraz 6 os. Kurs kierowcy ciężarówki (Prawo jazdy kat. C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona)
  4. Realizacja 6 mieś. staży dla 30 uczestników projektu w celu zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.

Czas trwania projektu – od 01.11.2017 r. do 30.11.2018 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia panią Ireną Krajewską, tel. nr 663548514

Biuro projektu: Nieszawa ul. Żabieniec 15b/17

Formularz rekrutacyjny do projektu można pobrać tutaj.

Projekt nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17
Dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


10 lat Polski w Unii Europejskiej

10 lat EU.pl_logo_poziom_cmyk

 

1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Więcej informacji na temat obchodów możecie Państwo znaleść tutaj