Mniejszości narodowe – Romowie

mniejszości

  • Programy aktywizacji zawodowej
  • Programy na rzecz społeczności romskiej w Polsce
  • „Białe dni”, szczepienia, badania specjalistyczne