Nieaktywni zawodowo i długotrwale bezrobotni

wykluczeni

 • Programy aktywizacji zawodowej
 • Szkolenia
 • Staże
 • Spotkania z doradcami
 • Szczepienia ochronne Romów (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz badania/zabiegi specjalistyczne i stomatologiczne. Umowa nr 6 z dnia 02.06.2016r.

  Zadanie jest realizowane Dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw
  Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności
  Romskiej w Polsce