Dzieci niepełnosprawne i ich rodziny

rodziny

  • Często są niesamodzielne
  • Ich rodziny też potrzebują wsparcia
  • Mogą i powinny żyć tak jak ich zdrowi rówieśnicy