Mniejszości narodowe – Romowie

mniejszości

  • To nasi sąsiedzi
  • Czują się wyobcowani i odrzuceni
  • Żyją w ubóstwie