Historia

historia

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie „RÓWNE SZANSE” powstało w Toruniu w grudniu 2004 roku.

Specjalizuje się w promocji i ochronie zdrowia, profilaktyce uzależnień, edukacji publicznej w tym zakresie, pomocy dzieciom niepełnosprawnym i potrzebującym.

Stowarzyszenie współpracuje z departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, administracją miejską i gminną miejscowości naszego województwa oraz Stowarzyszeniami : Niepełnosprawnych Bądźmy Razem z Aleksandrowa, Żyć lepiej z Torunia, Romano Dżipen z Bydgoszczy, a także Świetlicą socjoterapeutyczną PROMYK w Ciechocinku prowadzoną przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa, Młodzieżową Sp-nią Mieszkaniową w Toruniun i innymi.

W lat. 2005-2010 Stowarzyszenie zorganizowało 12 programów z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 8 zadań z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz społ. romskiej w Polsce,1 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 2 z „Kapitału Ludzkiego” . Od 2008 roku , Stowarzyszenie znajduje się na liście organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

2009 r.   

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizowało w roku 2009 trzy programy z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( w tym jeden ze środków PFRON ) oraz dwa programy romskie – kontynuowane z lat ubiegłych z dotacji MSWiA w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2009.    

Programy realizowane z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego to :

 1. „Życie bez nałogów” – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej. Umowa SPA – UDOT – 12/2009 ; W programie uczestniczyło ponad 30 osób. Zajęcia zorganizowano w partnerstwie ze Świetlicą PROMYK z Ciechocinka prowadzoną przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa. Koszt programu to 7.473,78 zł – z tego z dotacji : 6.000,- zł.
 2. Rekreacyjne festyny rodzinne z programem informacyjno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień. Umowa SPA 3020 – UDOT – 14/2009. Zorganizowano dwie imprezy : – w Toruniu we współpracy z klubami Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w Aleksandrowie Kujawskim w partnerstwie z  Miejskim Centrum Kultury, Stowarzyszeniem niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, pod patronatem Burmistrza i Urzędu Miejskiego. W imprezach uczestniczyło łącznie ponad 800 osób. Koszt programu to : 11.015,52 zł – z tego z dotacji : 8.980,38 zł.
 3. „Przez zabawę i sport do tolerancji” – integracyjno-rekreacyjne spotkania niepełnosprawnych dzieci ze stowarzyszenia „Bądźmy Razem” z rówieśnikami ze Świetlicy PROMYK. Umowa SPN III. 3020 – UDOT/924/2009. Zrealizowano trzy wspólne imprezy : – w Ciechocinku, – w Nowym Ciechocinku – i w Aleksandrowie Kujawskim, uczestniczyła w nich każdorazowo ponad setka dzieci i młodzieży. Relację z imprez prezentowała obszernie Gazeta Aleksandrowska. Koszt programu to : 11.313,63 zł – z tego z dotacji 9.000,- zł ( ze środków PERON ).

Programy realizowane z dotacji MSWiA to dwa programy : „Białe dni dla społeczności romskiej” oraz „Szczepienia ochronne Romów”. Była to kontynuacja  programów z lat 2007 i 2008 realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2009. Umowy – WSOC/DT.II.5025 – 37/09 i WSOC/DT.II.5025 – 36/09.

 

2010 r.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizowało w roku 2010 dwa programy z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  dwa programy romskie – kontynuowane z lat ubiegłych z dotacji MSWiA w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2010 oraz dwa zadania z Programu Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy realizowane z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego to :

 1. „Życie bez nałogów” – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej. Umowa SPA.3042 – UDOT – 97/2010 ; W programie uczestniczyło ponad 30 osób. Zajęcia zorganizowano w partnerstwie ze Świetlicą PROMYK z Ciechocinka prowadzoną przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa.  Dotacja  5.000,- zł.
 2. Rekreacyjne festyny rodzinne z programem informacyjno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień. Umowa SPA 3042 – UDOT – 47/2010. Zorganizowano imprezę  w Toruniu we współpracy z klubami Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Dotacja 8.000,- zł

Programy realizowane z dotacji MSWiA to  :

„Białe dni dla społeczności romskiej” oraz „Szczepienia ochronne Romów”. Była to kontynuacja  programów z lat 2007, 2008 i 2009 realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2010. Umowy  nr 1/10 i 2/10  z dnia 08.04.2010

Dotacje : 15.000,- zł  i  12.000,- zł.

Obydwa programy były realizowane w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „ROMANO DZIPEN z Bydgoszczy i wójtem romskim z Aleksandrowa Panem Mieczysławem Markowskim. Będą one kontynuowane także w roku 2011.

2011 r.

Zadania realizowane z POKL, a współfinansowane z EFS to:

 1. „Mogę i chcę żyć inaczej” – aktywizacja i integracja mieszkańców z Ciechocinka, POKL.07.03.00-04-111/09-01 – wartość projektu : 49 835,- zł
 2. „Bliżej siebie” – imprezy integracyjne dla młodzieży niepełnosprawnej i otoczenia osób niepełnosprawnych z Aleksandrowa Kujawskiego. POKL.07.03.00-04-142/09-00 – wartość projektu : 49 921,- zł.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizowało w roku 2011 dwa programy z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  jeden program romski – kontynuowany z lat ubiegłych z dotacji MSWiA w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2011 oraz  zadanie z Programu Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy realizowane z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego to :

 1. „Życie bez nałogów” – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej. Umowa UM_SP.616.1.201.2011 ; W programie uczestniczyło ponad 30 osób. Zajęcia zorganizowano w partnerstwie ze Świetlicą PROMYK z Ciechocinka prowadzoną przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa.  Dotacja  9.000,- zł.
 2. Rekreacyjne festyny rodzinne z programem informacyjno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień. Umowa UM_SP.616.1.172.2011. Zorganizowano imprezę  w Toruniu we współpracy z klubami Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.  Dotacja 6.000,- zł

Program realizowany z dotacji MSWiA to  :

„Szczepienia ochronne Romów oraz badania specjalistyczne. Była to kontynuacja  programów z lat 2007, 2008 i 2009 realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2011. Umowy  nr 1/11  z dnia 11.04.2011

Dotacja : 9.000,- zł

Program był realizowany w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „ROMANO DZIPEN z Bydgoszczy i wójtem romskim z Aleksandrowa Panem Mieczysławem Markowskim. Będzie on kontynuowany także w roku 2012.

Zadanie realizowane z POKL, a współfinansowane z EFS to:

„Krok do przodu” – aktywizacja społeczno-zawodowa aleksandrowskich Romów

Dotacja : 120 392,40zł. (program zakończony 31.01.2012r.)

 

2012 r.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizowało w roku 2012 dwa programy  romskie –  w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2012 oraz  zadanie z Programu Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W realizacji zadań statutowych uczestniczyli wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a także wolontariusze i osoby z po za jego gremium.

Programy realizowane w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 roku  to  :

 1. Szczepienia ochronne (dzieci, młodzieży i dorosłych Romów) oraz badania specjalistyczne. 11 500,- zł
 2. Byłem, widziałem i miło czas spędziłem – kolonie letnie dla dzieci romskich 40 460,- zł

Programy były realizowany w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „ROMANO DZIPEN z Bydgoszczy i wójtem romskim z Aleksandrowa Panem Mieczysławem Markowskim. Program „Szczepienia ochronne i badania specjalistyczne będzie  kontynuowany także w roku 2013.

Zadanie realizowane z POKL, a współfinansowane z EFS to:

„Czas na zmiany” – aktywizacja społeczno – zawodowa kujawsko-pomorskich Romów. Dotacja :  677 761,88 zł. ( z tego 284 106,20 zł na 2012 r.) (program będzie realizowany do 31.12.2013r.)

Wszystkie programy zostały zrealizowano w terminie – zgodnie z ofertami i zawartymi umowami. Osiągnięto wszystkie zaplanowane cele. Niewykorzystane środki z dotacji –  zwrócono w terminie przewidzianym umowami.

Wszystkie programy realizowano we współpracy z Samorządami Lokalnymi,  a przede wszystkim lokalnymi społecznościami mieszkańców.

Od 2011 roku Stowarzyszenie prowadzi własną stronę  HYPERLINK „http://www.rowneszanse.torun.pl” www.rowneszanse.torun.pl gdzie prezentowane są wszystkie istotne dla Stowarzyszenia, jego członków i beneficjentów sprawy.

Wpływy uzyskiwane przez Stowarzyszenie z przekazywanego odpisu 1 % podatku są w całości wydatkowane na cele statutowe.

 

2013 r.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizowało w roku 2013 dwa programy  romskie –  w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2013 oraz  zadanie z Programu Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy realizowane w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2013 roku to  :

 1. Szczepienia ochronne (dzieci, młodzieży i dorosłych Romów) oraz badania specjalistyczne. 14 000,- zł ( umowa nr 5/2013)
 2. Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich poprzez remonty i modernizację ich lokali mieszkalnych w 2013r.  40 000,- zł (umowa nr 4/2013

Programy były realizowany w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „ROMANO DZIPEN z Bydgoszczy i wójtem romskim z Aleksandrowa Panem Mieczysławem Markowskim.

Zadanie realizowane z POKL, a współfinansowane z EFS to:

„Czas na zmiany” – aktywizacja społeczno – zawodowa kujawsko-pomorskich RomówDotacja :  677 761,88 zł. ( z tego 393 655,68 zł na 2013 r.) (program był realizowany do 31.12.2013r.)

Wszystkie programy zostały zrealizowano w terminie – zgodnie z ofertami i zawartymi umowami. Osiągnięto wszystkie zaplanowane cele. Niewykorzystane środki z dotacji –  zwrócono w terminie przewidzianym umowami. Wszystkie programy realizowano we współpracy z Samorządami Lokalnymi,  a przede wszystkim lokalnymi społecznościami mieszkańców.

 

2014 – 2015 r.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizowało w roku 2014 dwa projekty z Programu Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zadania realizowane z POKL, a współfinansowane z EFS to:

„Czas na zmiany II”  – umowa nr POKL. 01.03.01-00-644/13 – projekt kończy się 30.06.2015r. „Młodzi i aktywni na rynku pracy” – umowa nr UDA-POKL.07.02.01-04-005/13-00 Projekt kończy się 30.06.2015r.

Obydwa projekty  były zrealizowane w terminie – zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami. Osiągnięte zostały wszystkie zaplanowane cele.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizowało w roku 2015 dwa projekty z Programu Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz projekt w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2015 roku.

Zadanie realizowane w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2015 roku to :

Szczepienia ochronne Romów oraz badania/zabiegi specjalistyczne i stomatologiczne. – Umowa nr 6 – projekt zakończył się 30.11.2015r. Zrealizowano wszystkie zaplanowane cele.

W roku  2015 r – Stowarzyszenie  było kontrolowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie wskazane zalecenia zostały wprowadzone.

 

2016 r.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizowało w roku 2016 zadanie  w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w roku 2012 :

Szczepienia ochronne Romów oraz badania/zabiegi specjalistyczne i stomatologiczne.

Projekt zakończył się 30.11.2016r. Zrealizowano wszystkie zaplanowane cele.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a od uczestników programów nie pobiera się żadnych opłat!

Nikt  z pośród członków Stowarzyszenia nie otrzymał wynagrodzenia, ani nagrody.

Nie udzielono żadnej pożyczki.