Pytania i odpowiedzi

pytania-i-odpowiedzi

1. CO TO JEST POLECENIE ZAPŁATY?

Polecenie zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą płatności, dzięki której przekazywanie darowizn będzie dużo bardziej wygodne niż dotychczas. To bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych polegająca na automatycznym obciążaniu rachunku darczyńcy kwotą darowizny, którą darczyńca sam ustala. Następnie kwota darowizny jest przekazywana na konto bankowe stowarzyszenia.

Stowarzyszenie przesyła Tobie formularz, w którym należy umieścić swoje dane osobowe, kwotę, jaką chcesz przekazywać oraz termin pobierania tej kwoty przez bank. Rola darczyńcy ogranicza się wyłącznie do wyrażenia jednorazowej zgody, resztą formalności zajmuję się stowarzyszenie współpracując z bankiem. Dzięki temu możesz wspierać systematycznie naszych podopiecznych, a jednocześnie nie musisz tracić czasu stojąc w kolejce, na poczcie lub w banku.


2. CZYM RÓŻNI SIĘ POLECENIE ZAPŁATY OD STAŁEGO ZLECENIA?

Przy zleceniu stałym darczyńca sam składa w swoim banku zlecenie (w oddziale banku lub poprzez swoje bankowe konto internetowe), aby bank cyklicznie przekazywał określoną kwotę pieniędzy na wskazane konto. Formalności odbywają się tylko pomiędzy darczyńcą i jego bankiem. Przy poleceniu zapłaty darczyńca przekazuje Stowarzyszeniu wypełniony formularz, który otrzymał od nas, a resztą formalności zajmuje się stowarzyszenie.


3. W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZREZYGNOWAĆ ZE STAŁEGO ZLECENIA?

Należy powiadomić o tym swój bank i odwołać stałe zlecenie.


4. JAKĄ MINIMALNĄ KWOTĘ MOGĘ PRZEZNACZAĆ NA REGULARNE WPŁATY? CZY MOŻE TO BYĆ 10 ZŁ? CZY MA TO SENS?

Nie ma wyznaczonej minimalnej kwoty, którą możesz przekazać na nasze stowarzyszenie. Każda kwota, nawet 1 zł ma dla nas duże znaczenie. Każde 30 zł wpłacane, co miesiąc daje nam 360 zł rocznie. Dla darczyńcy wydatek 30zł miesięczne nie będzie dużym obciążeniem domowego budżetu, a naszym podopiecznym takie regularne wsparcie, przy dużej liczbie darczyńców, zapewni stabilizację finansową.


5. CZY PO PODPISANIU POLECENIA ZAPŁATY NA NP. 50 ZŁ MOGĘ ZA JAKIŚ CZAS JĄ ZWIĘKSZYĆ LUB ZMNIEJSZYĆ?

W każdej chwili możesz zmienić wielkość przekazywanej kwoty. W tym celu należy skontaktować się z naszym stowarzyszeniem. Zostanie przesłany do Ciebie formularz, w którym należy uwzględnić zmiany.


6. GDZIE MOGĘ ZASIĘGNĄĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT STOWARZYSZENIA?

Zachęcamy do zapoznania się z działami „Komu Pomagamy?„, „Jak Pomagamy?„, „O Stowarzyszeniu” na naszej stronie internetowej.


7. JAKI NR KRS I NIP MA STOWARZYSZENIE?

NIP 956 21 42 448
KRS 0000224495


8. GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POLECENIA ZAPŁATY?

Na stronie internetowej www.poleceniezapłaty.org.pl


9. CZY MOGĘ ZAMIAST PODPISANIA POLECENIA ZAPŁATY USTAWIĆ OPCJĘ STAŁEGO ZLECENIE W SWOIM KONCIE?

Tak, tylko prosimy o powiadom nas o podjętej decyzji. Jest to bardzo ważna informacja dla stowarzyszenia, przy planowaniu wydatków w następnych miesiącach.